Chelu B

Come altre sistemi de ricerca (Google o Bing), Radaris raccoglie le informazioni proveniente da fonti d’acceso publico.

Le reti sociali con Chelu B

Linkedin

   
Chelu di B, Panzeri
Chelu di B, Panzeri

Locality: Cagliari Area, Italy
Summary: Titolare presso Chelu
Current: Titolare at Chelu
Industry: Recreational Facilities and Services
Experience: Chelu (Recreational Facilities and Services industry): Titolare,   

Interests: career opportunities, consulting offers, new ventures, job inquiries, expertise requests, business deals, reference requests, getting back in touch

Riferimenti per Chelu B

Web Results

Pino Martini - poesie

Poesia Traittora: In custu chelu b'ada unu punzu de terra istracca Inue che passan tottus ma no s'istrada

Libertade

Commo in su chelu b’hamus agheras cristallinas, su sole craru, bellu, torra nettu. E b’hamus in sos pittos de cad’ala, nuraches de graniticas ideas

La palatalizzazione delle velari C eG meridionali

a. su c elu  su  elu (grafia tradizionale: su chelu) b. pa g e  pa  e (grafia tradizionale: paghe) nura g e  nura  e (grafia tradizionale: nuraghe)

Contos de foghile

Mancu in chelu b'hat paghe! Apprima est bennidu Sant'Antoni, Santu Pedru l'hat sighidu. Zesu Cristu est bennidu a los chircare, los hat brigados e pistados cun d'unu ...

Gara poetica - Zizi, Masala, Porcu - 2004

Chin su chelu bhat naschìdu gelosìa. Sannu chi enit pro cussu tottu a incantu. Sa festa chi la fettan pro Ognisantu. 13-Zizi. Però già hamus innoghe ritardàdu

www.rosalbasatta.it

Commo in su chelu b’hamus. agheras cristallinas, su sole craru, bellu, torra nettu. E b’hamus in sos pittos de cad’ala, nuraches de graniticas ideas